Blog single image

ما چه خدماتی ارائه میکنیم؟

بازار برق استارتاپی است که توسط جمعی از مهندسان شاغل درصنعت برق به منظور ارتباط نزديک و راحت فعالان اين صنعت بايکديگروکاهش حجم ترافيک شهرها تاسيس شده است وکوشيده شده فضايی فراهم آورد ه شودتا همه فعالان در زمينه برق بتوانند نيازهای خود و ديگران را برآورده سازند.
از ويژگی و قابليتهای اپليکيشن بازاربرق می توان به موارد زير اشاره کرد:
١ -نوآوری هايی است که در آن وجود دارد. به گونه ای که مثلا در تقسيم بندی فعالان اين صنعت ، توليدکنندگان ووارد کنندگان ،عمده فروشان و فروشندگان ازيکديگر و به تفکيک استانها جدا شده است وکاربر براساس نيازمنديهای خويش به راحتی به اطلاعات مربوطه دسترسی پيدا می کند.
٢ -وجود يک دايره المعارف با انبوهی از آنچه کمک می کند تا شما ديگر نياز نداشته باشيد که برای دريافت کارت ويزيت هزينه کنيد ودرنمايشگاههای مختلف شرکت کنيد و يا به دنبال بانک اطلاعاتی از فعالان صنعت برق بگرديد زيرا خود دست اندکاران در اين زمينه با ثبت و بروزرسانی داده های کاری خود شما را آگاه کرده و در واقع ويترينی از توانايی های خود و راههای تماسش را برای شما به اشتراک خواهد گذاشت.
٣ -کاربران می توانند در اين بستر آگهی های خود را در زمينه هايی که مربوط به صنعت برق است درج کنند.برای نمونه اگر شما يک فروشنده هستيد و يا حتی می خواهيد خريدی انجام دهيد بازار برق اين پيوند را ميان شما و ديگر فعالان به وجود می آورد تا به سادگی و از هر جای ايران که هستيد بتوانيد اين فرآيند را تکميل کنيد.در واقع بازار برق مانند يک سايت نيازمندی عمل می کند البته در اين ساختار تنها نيازهای کالايی مطرح نيست بلکه شما می توانيد دانش و مهارت خود را نيز عرضه کنيد.
۴ -ويژگی ديگر بخش خدمات برق است.يعنی هر هنگامی که شما نياز به سرويس کار و خدمات دهنده برق داشته باشيد بی درنگ خود را به شما می رسانيم و درکوتاه ترين زمان اگر نياز کالايی داشته باشيم برای شما می آوريم کارهای اجرايی برقی شما را نيز بر عهده خواهيم گرفت.
۵ -در بازار برق می توانيد با مشاوران آگاه کارآزموده و دلسوز ما نيز مشورت و رايزنی کنيد و آنهابه شما ياری خواهند کرد تا بهترين و کم هزينه ترين روش ها را برای پروژه های برقی خود با حفظ کيفيت به کارگيريد.
به طورخلاصه:
با نصب اپليکيشن بازار برق ديگر نياز نيست در خيابان های لاله زار به دنبال برآوردن نيازهای خود در زمينه برقی باشيد چون ما همه فروشگاه ها و خدمات دهنده ها را در گوشی شما گردآوری کرده ايم.توانايی و دانش شما دانشجو و مهندس عزيز نيز که ارزشمندترين دارايی های هر کشوری است بيهوده و هرز نخواهد رفت و می توانيد هر جا که هستيد توانايی های خود را عرضه کنيد تا به سادگی و بدون هيچ هزينه ای از آن درآمد به دست بياوريد.بازار برق کوشيده نگاه سنتی در بازار را به رويکردی نوين دگرگون کند تا هم گردش مالی و هم چرخ دانش پذيری و دانش افزايی شتاب بيشتری بگيرد.

ارسال پیام